CLEARANCE SALE!! Get Additional 30% off for Stojo & Beeswax when buying 2 or more items || Free shipping for all order above 500 Baht ||

50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020
50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020

50% off!! Triple Bees: Beeswax Wrap - แรปขี้ผึ้ง / Stock date: Feb 2020

Regular price
490.00 ฿
Sale price
300.00 ฿
Shipping calculated at checkout.

แรปขี้ผึ้ง หรือ Beeswax wrap 

 

แรปขี้ผึ้งคือทางเลือกในการลดการใช้งานพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งในครัวเรือน ทำจากผ้าฝ้าย 100% เคลือบด้วยไขผึ้ง ยางไม้ธรรมชาติ และน้ำมันมะพร้าว มีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรียและเก็บรักษาความชื้น ใช้ถนอมอาหารหรือห่อสิ่งของต่างๆ มีอายุยาวนานหลายเดือน ใช้งานได้หลากหลาย

 

ใน 1 ชุด มีผ้า 3 ผืน

  1. 6*6 นิ้ว เหมาสำหรับแก้วหรือภาชนะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 4.5 นิ้ว หรือ 12 ซม.
  2. 8*8 นิ้ว 6*6 นิ้ว เหมาสำหรับแก้วหรือภาชนะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 6.5 นิ้ว หรือ 16 ซม.
  3. 11*11 นิ้ว 6*6 นิ้ว เหมาสำหรับแก้วหรือภาชนะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 8.5 นิ้ว หรือ 21 ซม.

 

วิธีทำความสะอาด:

ล้างด้วยน้ำเปล่า หรือ ใช้น้ำสบู่อ่อนๆลูบเบาๆในกรณีที่มีคราบมัน งดการขยี้ ล้างแล้วควรตากให้แห้งก่อนเก็บ

 

ข้อจำกัด:

  1. ไม่ควรใช้กับอาหารที่มีความร้อนเกิน 60 องศาเพราะอาจทำให้ขี้ผึ้งละลาย
  2. แรปมีความหนา ไม่เป็นฟิล์มบางแบบพลาสติก อาจทำให้ไม่สามารถป้องกันอากาศและน้ำได้ทั้งหมด

 

อายุการใช้งาน:

ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน โดยเฉลี่ยแล้วใช้ได้นานหลายเดือน ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดความหนึบ

 

ราคาชุดละ 490 บาท

มีลายให้เลือกตามนี้เลยค่ะ

 

--- --- --- 

 

Triple Beeswax Wrap

Reusable beeswax wraps made from 100% cotton, beeswax, and coconut oil.

 1 set, including 3 pieces 

  1. 6*6 in., for containers or objects size around 4.5 in. or 12 cm.
  2. 8*8 in., for containers or objects size around 6.5 in. or 16 cm.
  3. 11*11 in., for containers or objects size around 8.5 in. or 21 cm.